Zaoberá sa hlavne vývojom a výrobou nových farmaceutických medziproduktov

Zaoberá sa protirakovinovými, kardiovaskulárnymi, duševnými chorobami a inými oblasťami

top_03
head_bg1
 • 3-(chlórmetyl)heptán

  3-(chlórmetyl)heptán

  3-(chlórmetyl)heptán TIMTEC-BB SBB005809;

  3-(chlórmetyl)heptán;

  3-chlórmetylheptán;

  chlór-izo-oktán;

  heptán, 3-(chlórmetyl)-;

  hexán,1-chlór-2-etyl-;

  1-CHLÓR-2-ETYLHEXÁN;

  3-(CHLOROMETYL)HEPTÁN

 • Kyselina 2-chlór-5-jódbenzoová

  Kyselina 2-chlór-5-jódbenzoová

  kyselina 2-chlór-5-jódbenzoová KYSELINA 2-CHLÓR-5-JODBENZOOVÁ;

  BUTTPARK 1001-43;

  kyselina 2-chlór-5-jódbenzoová, 98 %; SOTA-011;

  2 – chlór – 5 – jód kyselina benzoová;

  chlór-5-jódbenzoová kyselina A;

  kyselina 2-chlór-5-jódnezoová;

  kyselina 2-chlór-5-jódbenzoová

 • 3-chlór-1-propanol

  3-chlór-1-propanol

  3-chlór-1-propanol TRIMETYLÉN CHLOROHYDRIN;

  1-chlór-3-propanol;

  3-chlór-1-hydroxypropán;

  3-chlór-l-propán;

  3-chlórpropán-1-ol;

  3-chlórpropanol;

  3-chlórpropanol-1;

  3-Chlórpropán-1-ol

 • Dimetylacetál chlóracetaldehydu

  Dimetylacetál chlóracetaldehydu

  dimetylchlóracetál;

  2-chlór-1,1-dimetoxyetán;

  etán, 2-chlór-l,l-dimetoxy-;

 • 4-chlór-4'-fluórbutyrofenón

  4-chlór-4'-fluórbutyrofenón

  4-chlór-4'-fluórbutyrofenón

 • 2,2'-dichlórdietyléter

  2,2'-dichlórdietyléter

  2,2'-dichlórdietyléter 1,1'-oxybis(2-chlóretán;

  2,4'-DICHLORODIETYLETER;

  1,5-dichlór-3-oxapentán;

  1,1'-OXYBIS(2-CHLÓR)ETÁN;

  BETA-CHLÓRETYLÉR;

  BETA,BETA'-DICHLORODIETYLETER;

  BETA,BETA'-DICHLOROETHYLÉR;

  BIS(2-CHLÓRETYL)ÉTER

 • 1-chlórhexán

  1-chlórhexán

  1-chlórhexán HEXYL CHLORID;

  N-HEXYLCHLORID;

  1-chlórhexán;

  1-chlórhexán, 98 %;

  n-hexylchlorid;

  1-CHLÓRHEXÁN;

  1-chlórhexán, 95 %;

  N-chlórhexán

 • 1,6-dichlórhexán

  1,6-dichlórhexán

  1,6-dichlórhexán

  HEXAMETYLECHLORID;

  HEXAMETYLEDICHLORID;

  1,6-dichlórhexán, 97 %;

  1,6-DICHLÓROHEXÁN 98+%;

  1,6-dichlórhexán, 98 % 100GR;

  1,6-dichlór-n-hexán;

  hexametylénchloridhexametyléndichlorid;

  1,6-DICHLOROHEXÁNOVÁ SYNTÉZA

 • 1,2-bis(2-chlóretoxy)etán

  1,2-bis(2-chlóretoxy)etán

  1,2-bis(2-chlóretoxy)etán etán,1,2-bis(2-chlóretoxy)-;

  1,2-bis(2-chlóretoxy)etán;

  1,2-bis(chlóretoxy)etán;

  1,8-dichlór-3,6-dioxaoktán;

  1-chlór-2-[2-(2-chlóretoxy)etoxy]etán;

  2-(2-chlóretoxy)etyl-2'-chlóretyléter;

  2-(2-chlóretoxy)etyl-2'-chlóretyléter;

  Bis(2-chlóretoxy)etán