Zaoberá sa hlavne vývojom a výrobou nových farmaceutických medziproduktov

Zaoberá sa protirakovinovými, kardiovaskulárnymi, duševnými chorobami a inými oblasťami

top_03
head_bg1
 • Bis(2-butoxyetyl)éter

  Bis(2-butoxyetyl)éter

  Bis(2-butoxyetyl)éter bután,1,ľ-[oxybis(2,1-etándiyloxy)]bis-;

  dibutyléterdietylénglykolu;

  dibutyléterdietylénglykolu;

  éter, bis(2-butoxyetyl);

  éter, bis(butoxyetyl);

  éter, bis(2-butoxyetyl);

  éter, bis(butoxyetyl);1,1'-(oxybis(2,1-etándiyloxy))bis-bután

 • 18-Koruna-6

  18-Koruna-6

  18-Crown-6 1,4,7,10,13,16-HEXAOXACYKLOOKTADEKÁN;

  18-KORUNA 6-ÉTER;

  18-KORUNA-6;

  HEXAOXACYKLOOKTADEKÁN;

  CROWN-18-5-ÉTER;

  CROWN ETHER/18-CROWN-6;

  AKOS BBS-00004361;

  JACS-17455-13-9