Zaoberá sa hlavne vývojom a výrobou nových farmaceutických medziproduktov

Zaoberá sa protirakovinovými, kardiovaskulárnymi, duševnými chorobami a inými oblasťami

top_03
head_bg1
 • Ninhydrín hydrát

  Ninhydrín hydrát

  N-(2-chlórfenyl)-2-metyl-4-[3-(2-chinolinyl)-1,2,

  4-oxadiazol-5-yl]-1-piperidínkarboxamid

 • Etyl-4-oxocyklohexánkarboxylát

  Etyl-4-oxocyklohexánkarboxylát

  etyl-4-oxocyklohexánkarboxylát;
  Etylester kyseliny cyklohexanónkarboxylovej;
  ETYL ESTER KYSELINY 4-CYKLOHEXANONEKARBOXYLOVEJ;

 • Benzetóniumchlorid

  Benzetóniumchlorid

  CHLORID BENZETÓNIUM

  BENZYLDIISOBUTYLFENOXYETOXYDIMETYLAMÓNIUM CHLORID H2O;

  CHLORID BENZETHONIUM MONOHYDRÁT;

  femerolchloridemonohydrát;

  HYDRÁT OKTYLFENOXYETOXYETYLDIMETYL-BENZYL AMONIUM CHLORIDU;

 • 5-nitrobenzén-1,2-dikarbonitril

  5-nitrobenzén-1,2-dikarbonitril

  4-nitrobenzén-1,2-dikarbonitril;

  3,4-dikyanonitrobenzén;

  5-nitro-1,2-benzéndikarbonitril;

  4-nitroftalonitril;

  5-nitrobenzén-1,2-dikarbonitril;

  1,2-dikyano-4-nitrobenzén;

  4-nitroftalodinitril;4-nitro-l,2-benzéndikarbonitril;

  4-nitro-1,2-dikyanbenzén;

  4-nitro-ftalonitril;

  1,2-benzéndikarbonitril,4-nitro;

  p-nitroftalonitril;

  4-nitroftalonitril

 • 5-chlór-2-nitrobenzaldehyd

  5-chlór-2-nitrobenzaldehyd

  chlór-2-nitrobenzaldehyd;

  5-chlór-2-nitrobenzaldehyd;

  3-chlór-6-nitrobenzaldehyd;

  6-nitro-3-chlórbenzaldehyd;

  4-chlór-2-formylnitrobenzén;

 • Kyselina 5-aminoizoftalová

  Kyselina 5-aminoizoftalová

  kyselina 5-aminoizoftalová;

  kyselina 5-aminobenzén-1,3-dikarboxylová;

  hydrát kyseliny 5-aminoizoftalovej;

  KYSELINA AMINOIZOFTAALOVÁ (5-);

  5-aminoizoftalická;

  KYSELINA 5-AMINOIZOFTAALOVÁ

 • 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd

  4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd

  4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd

  4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyd;

  4-OH-3-N02-benzaldehyd;

  3-NITRO-4-HYDROXYBENZALDEHYD

  4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd;

  4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyd;

  3-N02-4-OHC6H4CHO;

  4-formyl-3-nitrofenol;

  3-N02-4-OHC6H3CHO;

  4-formyl-2-nitrofenol;

 • 4-chlórtiofenol

  4-chlórtiofenol

  4-chlórtiofenol;

  benzéntiol, 4-chlór-;

  4-chlórmerkaptobenzén;

  4-chlórbenzéntiol;

 • 3-nitrobenzotrifluorid

  3-nitrobenzotrifluorid

  3-nitrobenzotrifluorid;

  m-nitrotrifluórmetylbenzén;

  nitro-3-benzotrifluorid;

  3-trifluórmetyl-1-nitrobenzén;

  m-nitrotrifluórtoluol;

  3-nitrotrifluórmetylbenzén;

  3-NITROTRIFLUOROTOLUÉN;

  3-nitrobenzotrifluór;

  m-nitrotrifluórtoluén;

  nitrobenzotrifluorid;

  m-trifluórmetyl;

  M-NITROBENZOTRIFLUORID;

  benzén, 1-nitro-3-(trifluórmetyl)-;

 • Kyselina 3-merkaptopropiónová

  Kyselina 3-merkaptopropiónová

  kyselina 3-merkaptopropánová;

  kyselina 3-tiopropiónová;

  kyselina tiohydrakrylová;

  KYSELINA B-TIOPROPIONOVÁ;

  3-merkaptopropiónová;

  kyselina 3-sulfanylpropánová;

  kyselina 3-merkaptopropiónová;

  kyselina 3-tiopropiónová;

  kyselina tiopropiónová;

  kyselina 3-merkaptopropiónová

 • 2-oktylkyanoacetát

  2-oktylkyanoacetát

  1-metylheptylester kyseliny kyanooctovej

  oktán-2-yl-2-kyanoacetát;

  izooktylester kyseliny kyanooctovej;

 • Hydrazid kyseliny 2-nitrobenzénsulfónovej

  Hydrazid kyseliny 2-nitrobenzénsulfónovej

  2-nitrobenzénsulfonylhydra;

  m-nitrofenylsulfónhydrazid;

  m-nitrobenzolsulfonylhydrazid;

  hydrazid kyseliny 3-nitrobenzénsulfónovej;

  3-nitrobenzénsulfónhydrazid;

  3-nitrofenylsulfónhydrazid;