Product List - Yangzhou Princechem Co., Ltd.

Zaoberá sa hlavne vývojom a výrobou nových farmaceutických medziproduktov

Zaoberá sa protirakovinovými, kardiovaskulárnymi, duševnými chorobami a inými oblasťami

top_03
head_bg1

Zoznam produktov

1) Hlavný produkt

 

Meno Produktu

CAS č.

1

kvetiapín 2-(2-chlóretoxy)etanol 628-89-7

2

2-[2-(1-piperazinyl)etoxy]etanol 13349-82-1

3

  N-(3-chlórpropyl)morfolín 7357-67-7

4

  4-amino-3-fluórfenol 399-95-1

5

Pentovirin 2-(2-(dietylamino)etoxy)etanol 140-82-9

6

kyselina 1-fenylcyklopentánkarboxylová 77-55-4

7

vovaxamín 1-chlór-4-metoxybután 18-7 17913

8

4-(trifluórmetyl)benzokyanid 455-18-5

9

dasatinib 2-chlór-6-metylanilín 87-63-8

10

2-amino-N-(2-chlór-6-metylfenyl)tiazol-5-karboxamid 302964-24-5

11

Rabeprazol 3-metoxy-1-propanol 1589-49-7

12

Peptide Protectskupina 4,4'-dimetoxytritylchlorid 40615-36-9

13

Venetoclax 4-aminometyltetrahydropyrán 130290-79-8

14

Mykofenolát mofetil Morfolín etanol 622-40-2622-40-2622-40-2622-40-2

15

Farmaceutické medziprodukty N-hydroxyetylpiperidín 3040-44-63040-44-6

16

Dijódmetán 75-11-6

17

kyselina 2-chlór-5-jódbenzoová 19094-56-5

18

kvetiapín

Dibenzo[b,f][1,4]tiazepín-11-[10H]ón 3159-07-7
2) Éterové deriváty

 

Meno Produktu

CAS č.

1

3-fenoxy-1-propanol 6180-61-6

2

Triglyme 112-49-2

3

tetrahydropyrán 142-68-7

4

4-propoxybenzaldehyd 5736-85-6
3) Zlúčeniny chlóru

 

Meno Produktu

CAS č.

1

1-chlórdekán 1002-69-3

2

1-chlórdodekán 112-52-7

3

chlórtetradekán/1-chlórtetradekán 2425-54-9

4

1,6-dichlórhexán 2163-00-0

5

1,10-dichlórdekán 2162-98-3

6

1-chlór-2-metoxyetán 627-42-9

7

1-chlór-3-benzyloxypropán 26420-79-1

8

1-chlór-2-etoxyetán 628-34-2

9

Dichlórdietyléter 111-44-4

10

Dichlórtrietyléter 112-26-5

11

3-chlór-1-propanol 627-30-5

12

Dichlóretyléter 111-44-4
4) Heterocyklické deriváty

 

Meno Produktu

CAS č.

1

2-metyl-2-oxazolín 1120-64-5

2

4-(3-chlórpropyl)morfolín 7357-67-7

3

4-(2-Aminoetyl)morfolín 2038-03-1

4

4-(2-hydroxyetyl)morfolín 622-40-2

5

4-(2-chlóretyl)morfolín hydrochlorid 3647-69-6

6

N-Fenylmorfolín 92-53-5

7

1-(2-hydroxyetyl)-4-metylpiperazín 5464-12-0

8

N-(2-hydroxyetyl)piperidín 3040-44-6

9

N-(2-chlóretyl)piperidín hydrochlorid 2008-75-5

10

N-(2-hydroxyetyl)pyrolidín 2955-88-6
5) Deriváty amínov

 

Meno Produktu CAS č.

1

2-metoxyetylamín 109-85-3

2

2-etoxyetylamín 110-76-9

3

3-Dietylamino-1-propanol 622-93-5

4

N,N-diizopropyletanolamín 96-80-0
6) Acetal

 

Meno Produktu CAS č.

1

2-chlóracetaldehyd dimetylacetál 97-97-2

2

2-Aminoacetaldehyd dimetylacetál 22483-09-6